Fartygen Network - skepp, yachter och båtar

Tillverkarens specifikationer och beskrivningar

Tyskland Tyskland 
Motor
Records: 3
Venezuela Venezuela 
Motor
Records: 628
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 23
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 44
Sverige Sverige 
Segla
Records: 41
Nederländerna Nederländerna 
Segla
Records: 17
Italien Italien 
Segla
Records: 6
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 137
Finland Finland 
Segla
Records: 93
Tyskland Tyskland 
Segla / Motor
Records: 364
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 491
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 14
USA USA 
Motor
Records: 46
Nederländerna Nederländerna 
Segla / Motor
Records: 11
Storbritannien Storbritannien 
Segla
Records: 17
Nederländerna Nederländerna 
Segla
Records: 15
USA USA 
Segla
Records: 20
USA USA 
Motor
Records: 14
Venezuela Venezuela 
Motor
Records: 74
USA USA 
Segla
Records: 42
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 28
Nederländerna Nederländerna 
Segla
Records: 123
USA USA 
Segla
Records: 20
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 180
Polen Polen 
Segla / Motor
Records: 119
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 250
Slovenien Slovenien 
Segla
Records: 127
USA USA 
Segla / Motor
Records: 39
Belgien Belgien 
Segla
Records: 40
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 2
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 72
Tyskland Tyskland 
Segla / Motor
Records: 24
Storbritannien Storbritannien 
Segla
Records: 10
Norge Norge 
Motor
Records: 114
Frankrike Frankrike 
Segla / Motor
Records: 246
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 26
Italien Italien 
Segla
Records: 39
Sverige Sverige 
Segla
Records: 326
Thailand Thailand 
Segla
Records: 21
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 606
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 9
USA USA 
Segla
Records: 247
Italien Italien 
Motor
Records: 2
Italien Italien 
Segla
Records: 32
USA USA 
Segla
Records: 30
USA USA 
Segla
Records: 36
Frankrike Frankrike 
Segla / Motor
Records: 491
USA USA 
Motor
Records: 26
Frankrike Frankrike 
Segla / Motor
Records: 257
Turkiet Turkiet 
Segla
Records: 10
Sverige Sverige 
Segla
Records: 113
Storbritannien Storbritannien 
Segla
Records: 73
USA USA 
Segla
Records: 3
USA USA 
Segla
Records: 47
Sverige Sverige 
Segla
Records: 79
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 25
Finland Finland 
Segla
Records: 52
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 33
USA USA 
Motor
Records: 29
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 22
Storbritannien Storbritannien 
Segla
Records: 109
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 134
USA USA 
Motor
Records: 32
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 18
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 14
Republiken Sydafrika Republiken Sydafrika 
Segla
Records: 33
Storbritannien Storbritannien 
Segla
Records: 14
Costa Rica Costa Rica 
Segla
Records: 127
Australien Australien 
Segla
Records: 30
Slovenien Slovenien 
Segla
Records: 18
Finland Finland 
Segla
Records: 68
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 36
Italien Italien 
Segla
Records: 36
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 27
Österrike Österrike 
Segla
Records: 33
Sverige Sverige 
Segla
Records: 97
USA USA 
Records: 10
USA USA 
Segla
Records: 26
Taiwan Taiwan 
Segla
Records: 45
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 70
Tyskland Tyskland 
Segla
Records: 32
Sverige Sverige 
Segla
Records: 49
Republiken Sydafrika Republiken Sydafrika 
Segla
Records: 25
USA USA 
Segla
Records: 32
Frankrike Frankrike 
Segla
Records: 70
Danmark Danmark 
Segla
Records: 84